Rotaract Nedir?

Rotaract “Rotary in Action” kelimelerinden alınarak Rotary Kulüplerinin gözetiminde kurulan ve 18-30 yaş grubuna hitap eden bir dernektir. Rotaract, dünya çapında yaygın bir hizmet ve meslek kuruluşu olan Rotary’ nin bir gençlik projesi olarak 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış ve 1968 yılından itibaren bir dernek halini alarak tüm dünyaya yayılmıştır. İlk kulüp 1968 yılının mart ayında Amerika’da North Carolina eyaletinin North Charlotte kentinde kurulmuştur. Rotaract,üyelerinin şahsi gelişmelerinde kendilerine yardım edecek bilgi ve becerilerini arttırmak, toplumlarının fiziksel ve sosyal gereksinimlerine hitap etmek ve dostluk ve hizmet çerçevesinde dünyadaki bütün insanlar arasında daha iyi ilişkiler kurmak için genç kız ve erkeklere fırsat veren ve Rotary kulüpleri tarafından desteklenen kulüplerdir. Rotaract kulüplerinde toplumsal, uluslararası ve mesleki gelişime yönelik hizmetlerin geliştirilmesi bireysel ve takım çalışmaları yoluyla teşvik edilirken gençlerin kişisel ve liderlik konularında gelişimleri sağlanır. Rotaract üyeleri başka insanların hayat şartlarını iyileştirmenin yanı sıra, benzer hedef ve idealleri paylaşan kişilerle uzun yıllar sürecek sağlam dostluk bağları kurarak kendi hayatlarına da değerli bir katkı yaparlar. Rotaract’ın evrensel sloganı “Hizmet Yoluyla Dostluk” dur.


ROTARACT KULÜBÜ VE KİMLER ROTARACT OLABİLİR?

Rotaract içinde yaşadığı toplumun sorunlarına karşı daha duyarlı davranan ve bu sorunların çözümü için bir şeyler yapmak isteği ile sürekli kendisini geliştiren bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunur. Dernekler kanunu şartlarına uygun 18 ile 30 yaş arası gençler Rotaract üyesi olabilirler. Üyelikten önce bir süre “Aday üye” statüsünde toplantılara devam edilir. Bu sürede Aday üye Rotaract’ı, devam ettiği kulüp ise Aday üyeyi tanıma fırsatı bulur. Bu sürenin belli bir sınırı yoktur. Adayın kulüple kurduğu ilişkiyle doğru orantılıdır. Aday ne kadar çabuk kulüple kaynaşır, aktivitelere katılır ve görev alırsa süre o kadar kısalır. Liderlik potansiyeli taşıyan, sorumluluklarını bilen, ciddi, yetenekli, hizmeti ve ülkesini seven, değerlerini koruyan her gence açıktır.

Bir ROTARACT KULÜBÜ’nde farkında olmadan birçok eğitim ve tecrübeler elde edinilir.

 • Disiplinli toplantı ve tartışma terbiyesi
 • Toplumsal çalışmalar
 • Düzen
 • İnsanlar arası ilişkiler
 • Karşılıklı sevgi ve saygı duyma
 • Toplum önünde konuşma
 • Ekip çalışması
 • İşbirliği ve zamanlama alışkanlığı
 • Boş vakitleri olumlu değerlendirme
 • Sorumluluk üstlenme vs… İşte Rotaract bütün bu yeteneklerin elde edilmesine yardımcı bir kurumdur.

Rotaract, gençlerin sosyal ve mesleki hayatlarında geleceğe hazırlanmasında olumlu katkıları olan bir kurumdur. “Bir Rotaract Kulübü tam olarak ne yapar?” “Bir Rotaract Kulübü tam olarak ne yapar?” diye sorabilirsiniz. Rotaract Kulüpleri öncelikle kulüp üyelerinin ilgilerine dayanan çeşitli projeler ve aktiviteler organize ederler. Rotaract Programı içinde bütün kulüplerin değişik düzeylerde gerçekleştirecekleri 3 çeşit aktivite vardır: Profesyonel Gelişim, Liderlik Gelişimi, Hizmet Projeleri…. Bu üç aktivite birlikte olduğunda dengeli bir kulüp programı oluşturur ve her Rotaract’a önemli deneyimler ve kişisel gelişim için fırsatlar sağlar. Profesyonel Gelişim: Bir kulübün profesyonel gelişim aktiviteleri, üyelerinin toplumlarındaki iş çevresi ve iş fırsatları anlayışlarını genişletmelidir. Bu aktiviteler, Rotaractlar’ın toplumlarının ekonomik gelişimindeki rolüne ışık tutmalıdır ve hizmet aktiviteleri boyunca gelişen yeteneklerin iş yerinde problemleri çözerken nasıl yardımcı olduğunu göstermelidir.

Rotaract Kulübü, üyeleri için çeşitli profesyonel gelişim fırsatlarını sağlar. Bunlar;

 • Özel profesyonel ve meslek forumları
 • İş teknolojisi güncellemeleri
 • Yöneticilik ve pazarlama seminerleri
 • İş ve profesyonel ahlak üzerine konferanslar
 • İş başlangıçları için finans ve kredi seçenekleri üzerine sunumlar Liderlik Gelişimi: Bir kulübün Liderlik gelişimi aktiviteleri, sadece üyeleri kişisel yaşamda daha etkili liderler yapmayı değil, aynı zamada onlara, güçlü kulüplerin nasıl geliştirildiğini ve kuvvetlendirildiğini, ilgili projelerle öğretmeyi amaçlar. Kulüp liderlerinin kazandığı en önemli başlıklar şunlardır:
 • Toplum önünde konuşma yeteneğini geliştirme
 • Rotaract programını potansiyel üyelere tanıtmak için teknikler
 • Üyeler arasında fikir birliği sağlama
 • Proje sorumluluklarını tanıtma ve fikir birliği sağlama
 • Projelerin yayınlanması ve promosyonu için kanallar belirleme
 • Kulüp gelişimini güçlendirmek için finansal kaynaklar bulma
 • Proje başarılarını değerlendirme Hizmet Projeleri: Rotaract hizmet projeleri hayat kalitesini evde ve dışarda arttırmak için yaratılmıştır. Bu projeler ekseriyetle, şiddet, uyuşturucu bağımlılığı, AIDS, açlık, çevre ve okuma yazma bilmeme gibi en kritik güncel meseleleri belirtir. Her Rotaract Kulüpten, biri topluma hizmet, diğeri uluslararası anlayışı teşvik için yılda en az iki büyük hizmet projesi tamamlaması istenir. Herbir proje, kulübün üyelerinin tamamını veya çoğunluğunu kapsamalıdır.

BİR ROTARACT KULÜBÜ’NDE YÖNETSEL YAPI

Rotaract kulübü üyeleri kulüp başkanının önderliğinde mesleki ve liderlik gelişim etkinliklerini, toplum ve uluslararası hizmet projelerini fon oluşturma ve sosyal etkinliklerini planlar. Bu planları inceleme ve onaylama görevi yönetim kuruluna aittir.Bir Rotaract kulübünün yönetim kurulu genel kurulda seçilmiş yöneticilerden oluşur. Bu yöneticiler:

 • Başkan
 • Geçmiş Dönem Başkanı
 • Asbaşkan
 • Sekreter
 • Sayman ve gerekli görüldüğü hallerde görev verilen diğer yöneticilerdir.

Yönetim kurulu, kulübün yürütme organıdır ve ayda en az bir kez toplanır. Arzu eden kulüp üyeleri de gözlemci olarak yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Kulüp işlerinin olağan toplantılardan ziyade, yönetim kurulu toplantılarında görüşülmesi prosedür gereğidir. Yönetim kurulu, aldığı kararları en kısa zaman içinde kulüp üyelerine bildirmeli ve onların görüşüne sunmalıdır. Gelecek dönem başkanı, görevi devralmadan önce kendi yönetim kuruluyla görüşmeli ve ortak bir çalışma zemini oluşturmalıdır. Bu toplantılar kulübün gelecek dönem etkinliklerinin ve geçmiş dönemlerin başarılı etkinliklerinin gözden geçirilmesi için önemli bir fırsattır. Unutulmamalıdır ki; kulüp başkanının yönetim kurulu üyeleri ile çalışmasındaki etkinlik, onun tüm kulübü yönetmesindeki başarısını gösterir.Yönetim Kurulu, aynı bir şirketin yönetim kurulu gibi, rasyonel hareket etmeli ve kulübün finansal yapısını riske atan etkinlikleri programına almamalıdır. Kurul, yönetsel sorumluluklarını yerine getirerek, aktif ve güçlü bir kulüp yapısının oluşması için hizmet etkinliklerinin, üyelik geliştirme ve fon geliştirme etkinliklerini dengeye oturtmalıdır. Uluslar Arası Rotary’nin Yönetsel Yapılanmasında Rotaract Kulüplerinin Yeri Uluslar arası Rotary, yönetimin ve denetimin kolaylaşması açısından bölgelere ayrılmıştır. Dünya üzerinde 530’a yakın Rotary bölgesinin herbiri bölge guvernörleri tarafından yönetilmektedir. Guvernör, bölgesindeki UR Yönetim Kurulu’nu temsil etmek üzere, Guvernör Saptama Komitesi tarafından seçilmiş deneyimli bir Rotaryen’dir. Bölgesindeki Rotaract kulüplerinin organizasyonunu ve gelişimini kendisinin atadığı Guvernör Temsilcisi ve Rotaryenlerden oluşan Bölge Rotaract Komitesi aracılığıyla takip eder. Bu komite, bölgede yeni Rotaract kulüplerinin kurulmasını, Rotaract kulüpleri arasındaki iletişimin sağlanmasını ve Rotaract görevlileri için bölge çapında eğitimler verilmesi için çalışır.