Hakkımızda

Toros Rotary Kulübü

İlk hazırlık toplantısını 06 Mart 1989 tarihinde gerçekleştiren kulübümüz, 29 Mart 1989 tarihinde İçel Valiliğine kuruluş başvurusunu yapmıştır.

İlk resmi toplantısı ise 29 Mart 1989 tarihinde kurucu üyelerin yanı sıra 10 misafirin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Kulübümüz kurulduğu günden itibaren, kendinden önce hizmet anlayışı ile toplum için sürekli proje üreten bir kulüp olmuştur.

Bugüne Kadar yaptığı sayısız projelerden en çok öne çıkanlar ise:

TOROS ROTARY KULÜBÜ’NÜN ÖNE ÇIKAN BAZI PROJELERİ

Akdeniz Anemisi Projesi

Evlenmek için başvuran çiftlerde hastalık taraması yapılması ve hasta olanların evlenmeleri halinde çocuklarının olası sağlık sorunları ile ilgili uyarılmaları, bu projenin bir sonucu olarak, Akdeniz Bölgesinde yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

Fenilketonuri Projesi

Çocuklarda hastalığın tespiti ve önlenmesi amacıyla topuktan kan alınması ve tahlili, yapılan kampanyalar sonucunda, yasal düzenlemeler ile zorunlu hale gelmiştir.

Kumkuyu’da Dinlenme Tesisi Yapımı

Çukurova Üniv. Mimarlık Fak. Stajyer Öğrencilerinin yardımı ile halkın kullanımı için yapılmıştır.


İçme Suyundaki Flour Miktarının Tespiti İçin, Mersin Üniversitesine Cihaz Temin Edilmesi

Mut İlçesi, Hacı Ahmetli Köyüne, Kök Boya Üretim Tesisi Yapımı


Mersin Üniversitesine Bilgisayar Laboratuvarı Kurulması

Tetanos Aşısı Kampanyaları

Belli periyotlarla tekrarlanan Tetanos Aşısı Kampanyaları ile sanayide çalışan işçilerin tetanos’ dan korunmaları sağlanmıştır


Temiz Su Projeleri

Okullarda yürütülen çalışmalar ile çocukların steril ortamlarda içme suyuna ulaşmaları sağlanmıştır.

Meslek Hizmet Ödülleri

Her yıl düzenlenen Meslek Hizmet Ödül Törenleri ile, meslek etiğine bağlı kalarak işini, sanatını ve zenaatını en iyi şekilde yapmaya çalışan kişiler ödüllendirilmiştir.


Okul Tadilatları, Onarım ve İyileştirme Çalışmaları

Muhtelif devlet okullarında tadilatların yapılması ve fiziki eksikliklerinin giderilmesi konusunda çeşitli çalışmalar geçekleştirilmiştir.

Kısa ve Uzun Dönem Uluslararası Gençlik Değişim Projeleri

Karşılıklı iyi niyet ve dostluk anlayışının geliştirilmesi ve gençler arasında kültürel değişim amacı ile Kulübümüz; kurulduğundan bu yana her yıl Yaz Kampı düzenlemekte, kısa ve uzun dönem gençlik değişim programları kapsamında, öğrenci ağırlamakta ve göndermektedir


Mersin Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümüne; Eğitim Mikroskobu ve Derin Dondurucu Temini için Eşleşmiş Bağış Projesi ( 25.000 USD )

KOYE ( Kolaylaştırılmış Okuma Yazma Eğitimi ) için Eşleşmiş Bağış Projesi ( 20.000 USD )

Bu proje kapsamında, KOYE Tekniğiyle Eğitim Verecek Öğretmenler için Eğitici Yetiştirme Kursları ve bu kurslardan yetişen Eğiticiler ile de sayısız KOYE Kursları düzenlenmiş olup binlerce yetişkin bireye okuma yazma öğretilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının KOYE Projelerine katılanlarla yaptığı ölçme ve değerlendirme sonuçları esas alınarak, Halk Eğitim Merkezlerinde yetişkinler için düzenlenen okuma yazma kurslarında KOYE tekniğinin de kullanılabileceği kabul edilmiş ve mevzuata girmiştir.


Mersin Yüksek Öğretim Tanıtım Günleri ( MEYÖTAG ) Projesi

Üniversite çağındaki gençlerin bilinçli meslek ve üniversite tercihi yapabilmelerini sağlamak amacıyla, devlet ve vakıf üniversitelerinin katılımıyla, 2002 – 2003 ‘ten 2015 – 2016 ‘ya kadar 14 kez MEYÖTAG yani Mersin Yüksek Öğretim Tanıtım Günleri Projesi yapılmıştır.

Burs Fonu ve Yüksek Öğrenim Bursları Projesi

Kulübümüzün gerçekleştirdiği MEYÖTAG Projelerinden elde edilen gelirlerle oluşturulan Burs Fonu ile, Yüksek Öğrenim Bursları Projesi kapsamında,

2003- 2004 döneminden bu yana, her yıl 10 ay süreyle, ayda ortalama 100 dolar karşılığı Türk lirası olarak verilen, Toros Rotary Kulübü Yüksek Öğrenim Bursları Projesi ile, 19 yılda 1982 aylık ( yaklaşık olarak 198.200 USD tutarında ) burs ödenmiştir.

Burs projemizin 20.yılında, halen 4 öğrenciye, ayda 1.850 TL karşılıksız burs verilmektedir.

Halen devam etmekte olan burs projesi kapsamında, 2021-2022 dönem sonu itibari ile, ( 10 Öğretmen, 7 Doktor, 6 Mühendis, 3 Matematikçi, 2 İşletmeci, 1 Eczacı, 1 Hemşire, 1 Arkeolog, 1 Maliyeci, 1 İşletme Bilgi Yöneticisi, 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı, 1 Ziraat Mühendisi olmak üzere ) toplam 35 öğrenciye, tüm yükseköğrenim hayatları boyunca, burs verilerek, mezun olmaları sağlanmıştır.