Tüzük

Tüzük değişikliği; Mersin Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve mevzuata uygun olduğu 15.04.2013 tarihli raporla tesbit edilmiştir.