Rotaryenlerin Bildirgesi

  1. İşimi ve mesleğimi topluma hizmet için fırsat olarak görmeyi,
  2. İşimin ve mesleğimin kurallarının, ülkemin kanunlarının ve içinde bulunduğum toplumun ahlak standartlarının ruhuna ve özüne sadık kalmayı,
  3. İşimi ve mesleğimi yüceltmeyi ve seçtiğim iş ve meslekte en üstün ahlak standartlarını geliştirmek ve uygulamak için elimden gelen bütün gayreti sarfetmeyi,
  4. İşverenime, yanımda çalışanlara, ortaklarıma, rakiplerime, müşterilerime, topluma ve iş ve meslek ilişkisi içinde bulunduğum herkese karşı dürüst olmayı,
  5. Topluma yararlı bütün iş ve mesleklerin şeref ve saygınlığını tanımayı ve benimsemeyi,
  6. Gençlere olanak tanımak, başkalarının özel sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla, iş ve meslekteki yeteneklerimi topluma sunmaya,
  7. İş ve mesleğimin topluma sunulmasında yapılacak reklamlarda ve diğer bütün tanıtım şekillerinde dürüstlük ilkelerine bağlı kalmayı,
  8. İş ve meslek ilişkilerimde normal olarak başkalarına tanımadığım öncelik ve avantajları Rotaryenlere de tanımamayı ve aynı şekilde Rotaryen dostlarımdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi,

İŞ VE MESLEK SAHİBİ BİR ROTARYEN OLARAK KABUL VE BEYAN EDERİM.